Jak zmienić treść wiadomości e-mail dla statusu zamówienia

Każdy status zamówienia posiada osobne pole edycyjne dla powiadomień, które są wysyłane do klienta przez e-mail lub SMS.

Aby zmienić treść tego powiadomienia należy przejść do Konfiguracja > Statusy zamówienia.

Z listy dostępnych statusów wybieramy pożądany status i przechodzimy do zakładki Szablony, gdzie można edytować następujące pola:

  • Tytuł – tytuł wiadomości e-mail
  • Treść wiadomości e-mail – można korzystać z przygotowanych znaczników, które zostaną zastąpione wskazanymi informacjami.
  • SMS – treść wiadomości SMS

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.