Wstępna konfiguracja sklepu

Logując się po raz pierwszy do Panela Administratora Twojego sklepu zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza wstępnej konfiguracji sklepu. Wypełnienie tego formularza jest niezbędne do rozpoczęcia administrowania sklepem i dopiero po jego prawidłowym uzupełnieniu uzyskasz dostęp do Panela Administratora. Ma to na celu przygotowanie sklepu do prawidłowej pracy i wyeliminowanie możliwości używania sklepu z ustawieniami domyślnymi.

Pierwszą grupą ustawień są Dane do logowania:

1 imię i nazwisko głównego administratora sklepu

2 adres e-mail używany jako login do Panela Administratora

3 hasło – ustawiamy hasło do konta i ew. wysyłamy je na maila

4 język – domyślny język głównego administratora

5 czas aktywności sesji – po jakim czasie nieaktywności zostaniesz wylogowany

6 strefa czasowa sklepu

Dane do logowania

Druga grupa ustawień dotyczy Informacji o sklepie:

1 nazwa sklepu z możliwością jego zamknięcia

2 NIP i REGON sklepu

3 numery telefonu oraz faksu

4 ulica i miejscowość siedziby sklepu

5 kod pocztowy oraz województwo siedziby sklepu

6 kraj w którym znajduje się sklep

7 oficjalne logo, wyświetlane m.in. w nagłówku sklepu

8 nazwa banku do przelewów za zamówienia oraz jego SWIFT

9 numer konta bankowego do przelewów

Informacje o sklepie

Kolejna grupa ustawień to Ustawienia międzynarodowe:

1 domyślny język sklepu po stronie klienta

2 język wprowadzanych opisów w Panelu Administratora

3 włączenie sprawdzania języka przeglądarki umożliwi automatyczne dopasowanie sklepu do języka przeglądarki klienta

4 włączenie tej opcji umożliwi wyświetlenie nieprzetłumaczonych tekstów w domyślnym języku

Ustawienia międzynarodowe

Następnie ustawiamy Sprzedaż:

1 domyślna waluta wprowadzanych cen produktów

2 ustawienie interwału automatycznych aktualizacji kursów walut

3 domyślna wartość podatku VAT

4 ustawienie domyślnej jednostki miary produktów

5 typ wprowadzanej ceny produktu – netto lub brutto

6 włączenie magazynu umożliwi monitorowanie stanów magazynowych produktów

7 zaznaczenie tej opcji spowoduje wymuszenie podawania danych firmy w celu złożenia zamówienia

Sprzedaż

Ostatnią grupą jest Rejestracja klientów:

1 włącza możliwość rejestracji i logowania się klientów

2 pozwala klientom zmieniać hasło do ich profilu

3 zaznaczenie opcji spowoduje wymuszenie aktywacji konta przez pracownika sklepu po jego rejestracji

4 zaznaczenie opcji dezaktywuje możliwość rejestracji klientów – nowe profile będzie mógł zakładać tylko pracownik sklepu

5 wymusza zalogowanie klienta w celu sfinalizowania zamówienia

Rejestracja klientów