Jak dodać cechę do produktu

Aby poprawnie dodać cechę do produktu należy uprzednio przygotować listę cech wraz z ich wartościami (opcjami).

Instrukcja, jak dodać nową cechę

Gdy lista cech jest już przygotowana  wybieramy z menu Asortyment > Produkty.

Wyszukujemy produkt, do którego chcemy dodać cechy i przechodzimy do jego edycji.

Klikamy na link Opis.

Przewijamy stronę do sekcji z dostępną listą cech.

Uwaga: W formularzu pojawią się tylko cechy przypisane do tej kategorii w której jest umieszczony edytowany produkt. Jeżeli lista cech jest pusta należy przejść do edycji każdej cechy i ustawić jej odpowiednie kategorie.

Zaznaczamy lub wprowadzamy wartości cech.

Aby zmiany zostały zapisane klikamy na Zapisz.

Uwaga: Jeżeli zostanie zmieniona kategoria produktu, to również zmieni się lista dostępnych cech dla tego produktu. Dlatego po każdorazowej zmianie kategorii powinno się zrewidować poprawność wprowadzonych cech produktu.

Wygląd listy cech

Cechy wyświetlane są w osobnej zakładce na karcie produktu.

Nie ma możliwości blokady tej zakładki indywidualnie dla każdego produktu.