Jak dodać kategorię do produktu

Aby dodać kategorię do produktu należy przejść do edycji produktu.

W tym celu wybieramy z menu Asortyment > Produkty.

Klikamy na produkt, aby przejść do jego edycji.

W sekcji Kategorie klikamy na link Wybierz (pojawi się nowe okno).

Wybieramy z drzewa nową kategorię i klikamy na guzik Ustaw (okno zostanie zamknięte).

Aby zapisać zmiany klikamy na guzik Zapisz.

Instrukcja, jak zmienić główna kategorię produktu