Jak ustawić darmową dostawę

Istnieje 5 sposobów, aby ustawić darmowy koszt dostawy:

  • ustawienie limitu, powyżej którego koszt dostawy będzie darmowy,
  • ustawienie darmowej dostawy dla jednego produktu,
  • wygenerowanie kodów na darmową dostawę,
  • ustawienie kosztu dostawy na 0.00 zł,
  • ustawienie darmowej dostawy dla metody płatności.

Każdy z nich jest specyficzny i powinien być wykorzystywany według potrzeb i polityki sprzedażowej sklepu.

Ustawienie limitu, powyżej którego koszt dostawy będzie darmowy

Dla każdej formy dostawy dostępnej w koszyku można ustawić limit.

W tym celu należy przejść do Konfiguracja > Dostawa.

Klikamy na dostawę, aby przejść do jej edycji.

Przechodzimy do zakładki Koszty.

W pole Darmowa dostawa od wprowadzamy limit (wartość produktów w koszyku).

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Ustawienie darmowej dostawy dla jednego produktu

Jeżeli klient doda taki produkt do koszyka, to koszty dostawy zostaną zresetowane (nawet jeśli w koszyku, są inne produkty).

Aby ustawić darmową dostawę dla produktu, należy przejść do edycji produktów (Asortyment > Produkty).

Wybrać produkt do edycji i przejść do zakładki Płatność i dostawa.

Zaznaczamy opcję Darmowa dostawa.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

W tej sytuacji przy produkcie pojawi się informacja o dostępnej darmowej dostawie.

Generowanie kodów na darmową dostawę

Instrukcja, jak wygenerować kody na darmową dostawę

Ustawienie kosztu dostawy na 0.00 zł

W tym przypadku koszty każdej dostawy będą darmowe.

Instrukcja, jak ustawić koszty dostawy

Ustawienie darmowej dostawy dla metody płatności

Przy wyborze określonej metody płatności w koszyku koszty dostawy zostaną zresetowane.

Aby ustawić darmową dostawę dla płatności należy przejść do Konfiguracja > Płatności.

Wybieramy płatność, aby przejść do jej edycji.

Zaznaczamy opcję Darmowa dostawa.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.