Jak zmienić typ etykiety GLS

Wybieramy z menu Konfiguracja > Dostawa.

Klikamy na GLS i przechodzimy do edycji dostawy.

W edycji klikamy na zakładkę Integracja.

Z listy rozwijanej Typ etykiety wybieramy jedną z dostępnych opcji:

  • Jedna etykieta na A4 (PDF)
  • Cztery etykiety na A4 (PDF)
  • Etykieta z rolki (160mmx100mm, PDF)
  • Etykieta z rolki (160mmx100mm, DataMax)
  • Etykieta z rolki (160mmx100mm, Zebra ZPL)
  • Etykieta z rolki (160mmx100mm, Zebra EPL)

Aby zmiany zostały wprowadzone klikamy na Zapisz.

Instrukcja, jak wydrukować etykietę GLS