Jak włączyć filtrowanie listy produktów

Filtrowanie listy produktów opiera się na cechach.

Aby filtracja produktów była aktywna należy wykonać następujące operacje:

  • Przygotować listę cech, które mają być filtrami
  • Przyporządkować cechy do kategorii produktów
  • Dodać cechy do produktów
  • Włączyć wyświetlanie filtrów na liście produktów

Przygotowywanie filtrów

Aby cecha była filtrem należy ustawić jej odpowiedni status.

W tym celu należy przejść do listy cech (wybieramy z menu Asortyment > Cechy).

Wybieramy cechę i przechodzimy do jej edycji.

Zaznaczamy opcję Ustaw jako filtr.

Jeżeli cecha będzie filtrem to z listy rozwijanej Tryb wprowadzania danych należy wybrać opcję: Pojedynczy wybór lub Wielokrotny wybór. Filtry z opcją Pole tekstowe zostaną zablokowane.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Dodawanie kategorii do filtrów

Aby dodać kategorie do filtrów należy przejść do Asortyment > Cechy.

Wybieramy cechę i przechodzimy do jej edycji.

W sekcji Kategorie klikamy na link Wybierz (pojawi się nowe okno).

Zaznaczamy kategorię i klikamy na Ustaw (okno zostanie zamknięte). Operację należy powtórzyć dla każdej nowej kategorii.

Zasięg filtrów obejmuje również podkategorie.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Dodawanie cech do produktu

Instrukcja, jak dodać cechę do produktu

Włączanie/Wyłączanie filtracji na liście produktów

Aby włączyć/wyłączyć filtry na liście produktów należy przejść do Konfiguracja > Wygląd > Lista produktów.

W sekcji Moduły zaznaczamy opcję Filtry.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Filtry wyświetlane są w lewej kolumnie tylko na stronach z kategorią produktów.