Konfiguracja znaku wodnego

Jeżeli mamy zamiar oznaczać dodawane zdjęcia znakiem wodnym należy skonfigurować moduł znaku wodnego przed rozpoczęciem dodawania zdjęć. W celu zmiany ustawień przechodzimy do: Panel Administratora -> Konfiguracja -> Wygląd -> Zdjęcia i ustawiamy poszczególne pozycje:

1 włączenie modułu znaku wodnego

2 zaznaczenie opcji spowoduje dodawanie znaku wodnego do zdjęć umieszczanych poprzez edytor tekstowy (WYSIWYG)

3 umożliwia wybranie pliku graficznego z komputera

Znak wodny będzie dodawany do zdjęcia oryginalnego, a dopiero później z nim skalowany do mniejszych rozmiarów zdjęć. Z tego powodu znak wodny jest wstawiany w oryginalnych rozmiarach – należy dostosować jego wymiary przed dodaniem go do sklepu.

4 wybór położenia znaku wodnego (w rogu, na środku boku lub centralnie)

5 ustawia przezroczystość dodawanego znaku wodnego

6 jeśli dodany plik graficzny ze znakiem wodnym nie jest przezroczysty, to ta opcja pozwala wybrać kolor tła, które system spróbuje ustawić jako przezroczyste

Następnie musimy ustawić do których formatów zdjęć ma być dodawany znak wodny – więcej na Ustawienia zdjęć produktów.

Raz dodany znak wodny do zdjęcia nie jest możliwy do usunięcia poprzez proste wyłączenie modułu znaku wodnego.

Konfiguracja znaku wodnego