Jak ustawić promocję ograniczoną czasowo

Promocję ograniczoną czasowo można ustawić na 2 sposoby.

 

Ustawianie ceny promocyjnej dla jednego produktu

Należy przejść do listy produktów (wybieramy w menu Asortyment > Produkty).

Wyszukujemy produkt i przechodzimy do jego edycji.

Klikamy na link Marketing.

W pole Cena promocyjna wprowadzamy nową cenę.

Aby ustawić ograniczenie czasowe zaznaczamy opcję Ograniczenie czasowe.

W pole Data od i Data do wprowadzamy z kalendarza datę obowiązywania ceny promocyjnej.

Czas liczony jest od początku każdego danego dnia do jego końca (do godziny 23:59:59).

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

 

Ustawianie promocji dla wielu produktów na raz

Należy przejść do modułu Rabaty i kody (wybieramy z menu Marketing > Rabaty i kody).

Klikamy na link Ustaw rabat.

Z listy rozwijanej Rodzaj wybieramy pozycję Rabat na produkty.

Wypełniamy wymagane pola:

  • Nazwa – widoczna tylko w panelu
  • Aktywny – czy rabat ma być włączony/wyłączony
  • Wartość – wartość procentowa rabatu
  • Okres ważności – w pola Data od i Data do wprowadzamy z kalendarza okres obowiązywania promocji

Czas liczony jest od początku każdego danego dnia do jego końca (do godziny 23:59:59).

  • Tylko w godzinach – można wskazać konkretnie w których godzinach ma obwiązywać rabat

Instrukcja, jak ustawić rabat na kategorię

Instrukcja, jak ustawić rabat na producenta

Instrukcja, jak ustawić rabat na grupę klientów

Po wyplenieniu formularza klikamy na Dodaj.