Jak dodać wariant do produktu

Warianty służą do wskazania przez klienta dokładnego rodzaju produktu jaki chce kupić.
Na przykład w sklepie odzieżowym wariantem może być rozmiar, wtedy klient decyduje, czy chce koszulkę S, L lub XL.

Aby poprawnie dodać wariant do produktu należy uprzednio przygotować listę wariantów wraz z ich wartościami (opcjami).

Instrukcja, jak dodać nowy wariant

Gdy lista wariantów jest już przygotowana wybieramy z menu Asortyment > Produkty.

Wyszukujemy produkt, do którego chcemy dodać warianty i przechodzimy do jego edycji.

Aby warianty wyświetlały się w formularzu edycji produktu muszą zostać spełnione kryteria:

Przy każdorazowej zmianie głównej kategorii, odświeżana jest również lista wariantów.
Dlatego po każdej  zmianie głównej kategorii powinno się zrewidować poprawność wprowadzonych wariantów.

Jeżeli wszystkie kryteria zostaną spełnione to pod listą kategorii produktu wyświetli się dodatkowa sekcja Warianty.

Klikamy na link Wybierz (pojawi się nowe okno). Każdy wariant można skonfigurować osobno:

W przypadku włączonego modułu Magazyn ilość produktu jest automatycznie obliczana na podstawie ilości wszystkich jego wariantów. Jeżeli wariantowi nie zostanie podana ilość, klient nie będzie miał możliwości zakupienia takiego produktu.

Po zaznaczeniu i skonfigurowaniu wariantów klikamy na guzik Ustaw (okno zostanie zamknięte).

Aby zmiany zostały zapisane klikamy na guzik Zapisz.